Детските спални артикули с нови стандарти за безопасност в ЕС

Детските спални артикули ще бъдат стандартизирани
Стандарти за безопасност при детските спални артикули

ЕС стартира процедура по определяне на нови стандарти за безопасност на детските спални артикули (в това число влизат олекотени завивки за деца, спални чувалчета за бебета, матраци, детски пижамки и др.). Основната идея при създаването на тези стандарти е да се предотвратят многото инциденти, свързани с детските легла. Гласуването на стандартите за безопасност на детските спални артикули бе в рамките на заседанието на Комитета за обща безопасност на продуктите в Брюксел.

Всяка година при инциденти, свързани с детските легла, загиват повече деца, отколкото при инциденти с всякакви други продукти за грижа за децата. Според базата данни на ЕС за нараняванията в периода 2005-2007 г. в Европейския съюз са регистрирани 17 000 злополуки в детски легла с деца на възраст между 0 и 4 години.

Въпреки сериозните и понякога и фатални инциденти, предизвикани от употребата на матраци и обиколници за детски легла, окачени на стойка бебешки легла, олекотени завивки за деца и спални чувалчета за бебета, понастоящем не съществуват стандарти на ЕС за безопасност по отношение на тези продукти. С предложените нови стандарти ще се намали рискът от инциденти, свързани например със задавяне с отделящи се части, със заклещване на бебето поради недобър дизайн на матрака или със задушаване с връзки или примки, които са част от артикулите.

Ще бъдат въведени и други необходими стандарти като изисквания за стабилност и дизайн, чрез които да се намали рискът от падания и наранявания при използване на окачени на стойка бебешки легла. Сега думата по предложените изисквания за безопасност е на Европейския парламент и на Съвета, които разполагат с тримесечен период на контрол, след което Колегиумът на членовете на Комисията ще вземе официално решение и изискванията ще бъдат изпратени на европейските органи по стандартизация.

Съществуват редица примери от целия свят, че продукти за отглеждане на бебета и малки деца са в основата на много голям дял от инцидентите и нараняванията в ранна детска възраст. Така например през 2007 г. в САЩ в отделенията за спешна помощ са постъпили приблизително 62 000 деца под петгодишна възраст поради наранявания, свързани с продукти за отглеждане на бебета и малки деца. След консултации с държавите-членки Европейската комисия проведе през периода 2007-2008 г. проучване, в резултат на което бяха идентифицирани най-рисковите продукти за отглеждане на бебета и малки деца, за които или не съществуват стандарти за безопасност, или съществуващият стандарт не обхваща всички рискове.

Предложението на Комисията ще бъде проучено от Европейския парламент и от Съвета (в рамките на тримесечен период за контрол), а след това Колегиумът на членовете на Комисията ще вземе официално решение. След това ще бъде възложен мандат на CEN (Европейския комитет по стандартизация) за започване на работа върху нови стандарти за продуктите, която може да отнеме до 2 години.

Основните проблеми по отношение на детските спални артикули включват:

  • Матраци за детски легла – основните рискове при тях са от заклещване или запалване. Така например бебето може да се окаже заклещено поради свързани с дизайна проблеми, като например неподходящ размер – ако матракът е твърде малък, бебето може да попадне в оставащото около матрака пространство и да се окаже притиснато там или да се задуши. Съществуват и рискове, свързани с несъответствие с изискванията за огнеустойчивост.
  • Спални чувалчета за бебета и обиколници за детски легла – основните рискове са свързани с удушаване, запушване на дихателните пътища и задавяне, дължащо се на връзки, примки, отделящи се от продуктите части или излязъл навън пълнеж.
  • Детски олекотени завивки – основните рискове са свързани със задушаване и прегряване. Липсата на подходящата информация за безопасност в този случай може да доведе до увеличаване на случаите на синдрома на внезапната детска смърт (СВДС) поради прегряване и асфиксия.
  • Окачени на стойка бебешки легла – основните рискове са от задушаване, заклещване и нараняване поради недобър дизайн – по-специално поради нестабилност или недобра цялост на конструкцията на окачените легла.