Галерия „Сезони“ организира изложба-конкурс за детска рисунка

Покана за конкурс за детска рисунка
Покана

За поредна година галерия „Сезони” организира изложба на детски рисунки посветена на 1 юни – Денят на детето. Целта на галерията е да се помага развитието на творческия талант на децата.

„Ние се нуждаем от креативни, щастливи и здрави деца, за да изградим проспериращ и мирен свят.

Помагайки за усъвършенстването на естетическата култура на децата вярваме, че те стават по-подготвени за света, който ги очаква.“

Условия за участиев конкурса за детска рисунка:

Темата е свободна, децата могат да нарисуват това, което им харесва.

Желаещите да участват, трябва да изпратят в добре затворен плик най-късно до 15 май 2013 г. не повече от две рисунки на адреса на галерията /минимален формат А4, максимален 35х50см/.

Рисунките трябва да са озаглавени, като на гърба на всяка е необходимо да бъде залепена формата за регистрация с четливо попълнени:

  • трите имена на автора
  • възраст на автора / навършени години /
  • населено място
  • точен адрес и телефон за връзка, електронен адрес
  • учебно заведение, / читалище, школа, клуб /
  • име на родител/учител

Адрес за изпращане на творбите:

Дом на културата “Средец”, гр. София 1504, ул. „Кракра”2А

Галерия “Сезони”

За конкурса за детска рисунка

Оценяване:

Рисунките ще бъдат оценени от пет членно жури, в което са включени известни творци, журналисти и екипа на галерия „Сезони”. Оценката и класирането на участниците ще се извърши в три възрастови групи:

  1. 7 до 10 навършени години
  2. 11 до 14 навършени години
  3. 14 до 17 навършени години

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на галерията www.galleryseasons.com

Изложбата с избраните творби ще бъде открита на 30 май 2013г.