Кампания на УНИЦЕФ за ранно детско развитие “Мълчанието днес ражда викове утре”

Кампания 'Мълчанието днес ражда викове утре'
Кампания 'Мълчанието днес ражда викове утре'

На 23 юни се състоя официално представяне на новата кампания на УНИЦЕФ за ранно детско развитие “Мълчанието днес ражда викове утре”. Комуникационната кампания обхваща периода юни-октомври 2009 г. Основната цел на кампанията е да повиши информираността на българските родители, общественост, журналисти, политици за важността на първите 3 години в развитието на децата, както и да стимулира пълноценното общуване с децата в този период.

“Основното послание на кампанията, “Мълчанието днес ражда викове утре”, е че всеки ден е важен и безценен. Общуването с детето в първите 3 години изгражда днес нагласата му към света. Дали детето в бъдеще ще отговори с „Мразя те” или „Обичам те” зависи от цялостното ни отношение към детето в първите му години”,
заяви г-н Октавиан Бивол, Представител на УНИЦЕФ за България.

Д-р Мария Трифонова определи ранното детство като “възраст, в която детето е активен участник, активен откривател. Запознава се със своите възможности, формира своята идентичност и самооценка.” Посланието, което тя отправи към родителите и към всички, които имат отношение към гледането на деца бе “да дават повече от себе си”. На въпроса “Защо кампанията акцентира върху детското развитие от 0 до 3г., а не според общоприетото схващане за първите седем години?”, д-р Трифонова отговори: “Първите 3 години са изключително важни за развитието на детето, тъй като в този период се развиват най- активно връзките между невроните. Около 70% от децата до 3г. в България се гледат в семейна среда. Поради тази причина кампанията е насочена към родителите и тяхната роля”.

Сред известните майки и бащи, които УНИЦЕФ покани, е и Виргиния Здравкова, моден дизайнер. В подкрепа на кампанията, тя сподели:«Ние родителите имам една от най- прекрасните професии на света, да възпитаме още едно човешко същество. С появата на детето, всеки родител поема на едно дълго пътешествие и несъмнено има нужда от пътеводител.» Стефан Вълдобрев изрази своята ангажираност с целите на кампанията с думите: “Аз, като актьор, бих обърнал специално внимание на думите, които използваме в общуването с нашите деца.” В отговор на слогана на кампанията „Мълчанието днес ражда викове утре”, Енчев посвети песен на своя син с красивото име „Обичам те”. Песента ще бъде представена в края на лятото.

Ранното детско развитие е заложено в приоритетните области и дейности на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г., приета с решение на Народното събрание. В партньорство с правителството и местните власти, УНИЦЕФ ще работи за създаването на интегрирани политики и модели, подкрепени с бюджети, които гарантират най-добрия старт в живота за всяко дете в България.

За УНИЦЕФ:
УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 150 страни по света. УНИЦЕФ помага за оцеляването и благоденствието на децата от ранното детство до юношеството. УНИЦЕФ оказва помощ в областта на детското здравеопазване и пълноценното хранене, за осигуряване на основно образование за всички момичета и момчета, както и за закрила на децата от насилие, експлоатация и СПИН. УНИЦЕФ се финансира изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.