Конкурс „Награди за успелите деца на България“ за втори път

Успелите деца на България - конкурс на фондация
Успелите деца на България - конкурс на фондация

От началото на ноември стартира второто издание на проекта „Награди за успелите деца на България” – 2009 на фондация “Димитър Бербатов”, след успешното първо издание за 2008 г. (снимка Яне Голев)

Номинации за деца в ученическа възраст, постигнали успехи през 2009 г. в сферата на изкуствата, науката или спорта се приемат от родители, близки, учители, съученици, съседи, както и от самите ученици – абсолютно от всеки, който има възможност да удостовери успеха.
За валидни ще бъдат приемани само онези постижения, за които има издаден съответен документ (грамота, протокол, служебна бележка или др. подобен). Те трябва да са за 2009 г. и в някоя от горепосочените сфери от участие във форуми (конкурси, олимпиади, концерти или други състезания) в България или по света.

Проект 2009 е разширен с включването и на децата от българските училища зад граница. Те ще се класират отделно и ще получат отделни награди. Желанието на фондация „Димитър Бербатов“ е те да се чувстват приобщени към останалите деца на България, да бъдат допълнително стимулирани да посещават българските училища зад граница, както и повече хора да научат за техните успехи. (подробна информация за конкурса ще намерите в прикачения материал и на сайта на фондацията www.dberbatov.org)

Другата новост е специална награда за деца, които са заявили своята гражданска позиция в обществото с участие в различни социално значими кампании, в социални проекти или са участвали в състезания по гражданско образование. Двамата победители в тази категория ще могат да изживеят един ден като мениджър на UNICEF – България, като се докоснат отблизо до ежедневието на организация, работеща в полза на децата.

Основната цел на проекта е да създава сред подрастващите нагласа на уважение към успеха, дължащ се на талант и усилия. Наградите са доказано успешно средство да се оценят постижения и да се поощри по-нататъшното развитие на победителите, а годишните награди са особено престижни.

Димитър Бербатов е идол на подрастващите и пример за човек, успял с талант и труд да сбъдне детската си мечта. Това е възможност да се влияе на децата да насочват енергията си в градивна посока, което ще работи за тяхното бъдеще.