Конкурс за детска рисунка на тема „Минералите, кариерите и природата. Ръка за ръка!“

Конкурс за детска рисунка на Каолин АД
Конкурс за детски рисунки - Минералите и природата

Интересен международен конкурс за детски рисунки на тема „Минералите, кариерите и природата. Ръка за ръка!“ организира добивната компания „Каолин“ АД. Целта на конкурса е да стимулира творческото въображение на децата и младите хора, да подкрепи таланта на подрастващите, които са най-добрите посланици за съхраняване на природата.

Конкурсът за детска рисунка е под патронажа на европейската асоциация за индустриални минерали IMA Europe с подкрепата и на Българската минно-геолажка камара (БМГК), Българската асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ) и Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Кариерите за добив на индустриални минерали много често се превръщат в дом за редки или заплашени видове животни и птици. В цяла Европа, огромен брой видове от флората и фауната от официалния червен списък намират подслон в активни или неизползвани места за минерален добив. По този начин минералния сектор помага за обръщане на тенденцията на разрушаване на естествените местообитания, доказвайки, че може да бъде партньор в запазването на биоразнообразието – от откриване до закриването на едно находище за добив на индустриални минерали.

В конкурса за рисунка могат да участват деца до 14 – годишна възраст. Жури, председателствано от Тодор Тодоров, директор на художествена галерия „Илия Петров“ в Разград, ще определи най-добрите 12 рисунки на 9 май 2011 г. – Ден на Европа. Резултатите ще бъдат обявени на 12 май 2011 г.

Рисунките на 12-те най-талантливи малки художници избрани за победители ще бъдат представени в календар на компанията за 2012 г. Печелившите таланти ще получат куфари за рисуване. Атрактивни награди ще бъдат раздадени и на други 50 участници в състезанието. Носител на голямата награда от „Каолин“ АД – мини лаптоп, ще бъде дете с рисунка, избрана от компанията. Награди ще раздадат IMA Europe, БМГК, БАПИМ и МГУ „Св. Иван Рилски“.

Условия на конкурса за детска рисунка на „Каолин“ АД:

ТЕМА: „Минералите, кариерите и природата. Ръка за ръка!“.

ВЪЗРАСТ: В конкурса могат да вземат участие деца на възраст до 14 години от България, Сърбия, Украйна, Албания, Турция, Румъния и Италия – страни, в които компанията има производства и дъщерни дружества. Допускат се в състезанието и участници от други европейски страни.

ФОРМАТ НА РИСУНКИТЕ: Рисунката може да бъде цветна или черно-бяла и да бъде на хартия с формат от 20/30 см до 35/50 см.

ТЕХНИКА НА РИСУВАНЕ: Свободна. По избор на участника.

СРОК НА ПРЕДАВАНЕ НА РИСУНКИТЕ:
Рисунките се изпращат по пощата до 30 април 2011 г. (съгласно датата на пощенското клеймо) на следния адрес: „Каолин“ АД, ул. „Дъбрава“ № 8, гр. Сеново, обл. Русе, България (+359 84 612 525, +359 84 612 558, email: mineralsday@kaolin.bg). На плика се изписва – За конкурса за рисунка „Минералите, кариерите и природата. Ръка за ръка!“.

ОГРАНИЧЕНИЯ: Всеки участник може да изпрати не повече от една рисунка.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: В плика, в който е поставена рисунката трябва да има плик с формат С6 (11,4 см на 16,2 см), който да съдържа придружаваща информация със следните данни: име и фамилия на участника, кратко описание на рисунката, възраст, адрес, телефонен номер, по възможност и адрес на електронна поща.

ХУДОЖНИК Вдясно долу на рисунката с латински главни букви трябва да се посочи името и фамилията на участника.

ОЦЕНЯВАНЕ: 9 май 2011 г. – Ден на Европа.

ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ: 12 май 2011 г. в гр. Русе, България.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Творбите трябва да са свързани с темата. За помощ при рисуване на открити кариери за добив на индустриални минерали участниците могат да разгледат снимки на находища на следния адрес: http://www.kaolinmineralsday.com/gallery/

С участието си в конкурса, децата дават своето съгласие да предоставят право на „Каолин“ АД да публикува и използва рисунките с цел популяризиране и презентиране. Рисунки не се връщат на участниците. Победителите ще бъдат информирани за резултатите по телефон или по email. Конкурсни творби, които не отговарят на посочените изисквания няма да се журират.

НАГРАДИ:

Ще бъдат определени 12 победители, които що получат 12 куфарчета за рисуване и календар за 2012 г. с рисунките на 12-победители.

Голяма награда на „Каолин“ АД – мини лаптоп

Награда на Българската минно-геоложка камара (БМГК)-дигитален фотоапарат;
Награда Българска асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ)
-статив за рисуване;
Награда на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – eкспонат „Минералните богатства на България“.
„Каолин“ ще раздаде и над 50 атрактивни награди.

Конкурсът се провежда под патронажа на IMA Europe, с подкрепата на БМГК, БАПИМ, МГУ „Св. Иван Рилски“ и е посветен на Европейския ден на минералите 2011 (13-15 май).

Всички рисунки ще бъдат подредени и показани след 15 май 2011 г. във виртуална изложба на адрес: www.kaolinmineralsday.com