Конкурс за детска рисунка „Сезоните на моята планета”

Национален конкурс за детска рисунка „СЕЗОНИТЕ НА МОЯТА ПЛАНЕТА”
Под патронажа на галерия „Сезони”, Столична Община и Дом на културата „ Средец”

Условия за участие в националния конкурс за детска рисунка „Сезоните на моята планета”:

–  Няма ограничения в изобразителната техника.;
– Всеки малък художник може да участва в конкурса с 1 до 2 /една до две /  творби. ;
– Всяка рисунка трябва да е озаглавена.;
– Размерите на всяка рисунка трябва да са 25/35 см. или 35/50 см.;
– Рисунките не трябва да са паспартирани;
– Върху гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат четливо написани:
– трите имена на автора
– възраст на автора /навършени години/
– населено място
– точен адрес и телефон за връзка, електронен адрес
– учебно заведение, /читалище, школа, клуб/
– име на ръководителя;
– Всеки автор трябва да изпрати своя цветна снимка  или цветно ксерокопие /малък формат/ заедно със своята рисунка;
– Изпратените творби не подлежат на връщане и стават собственост на организаторите, които си запазват правото да ги публикуват с цел презентация и популяризиране на конкурса;
– Най-добрите рисунки ще бъдат включени в изложба;
– Класираните участници и техните придружители ще бъдат поканени в София в галерия „Сезони”  за награждаване.

Кандидатите трябва да участват самостоятелно. Всеки непълнолетен кандидат трябва да участва под надзора на пълнолетно лице (преподавател, възпитател, родител и др.) и трябва да бъде придружен от същото лице, ако участва в церемониите по награждаването.

Възрастови групи:
Оценка и класиране на участниците ще се извърши в две възрастови групи:
1-ва група – от 6 до 10 навършени години;
2-ра група – от 11 до 14 навършени години

Квалифицирана комисия от изявени български художници и журналисти ще оценяват конкурстните творби.
Решението на журито е окончателно и не подлежи на преразглеждане и промяна.

Срокове:
– Необходимо е творбите да бъдат изпратени в добре затворен плик най-късно до 24 май 2011 година на долупосочения адрес / важи датата на пощенското клеймо /. ;
– Организаторите ще уведомят класираните участници и ще ги поканят в София в галерия „Сезони” за откриването на изложбата, заедно с техните придружители, до 26 май. ;
– Награждаването на призьорите ще се извърши по време на честването на Деня на детето, 1 юни, сряда, от 18.00 часа в Дом на културата „Средец”.
– Информация за резултатите от конкурса ще бъде публикувана в сайта на  галерия “Сезони”, на адрес www.galleryseasons.com.

Награди:
Ще бъдат присъдени награди както следва:
За 1-ва група – от 6 до 10 навършени години;
– първа награда
– втора награда
– трета награда
– три поощрителни награди

За 2-ра група – от 11 до 14 навършени години:
– първа награда
– втора награда
– трета награда
– три поощрителни награди

Адрес за изпращане на творбите:
Дом на културата “Средец”, гр. София 1504, ул. „Кракра”2А, стая 108
Галерия “Сезони”, гр. София 1504, ул. „Кракра”2А
За конкурса „Четирите сезона на моята планета”

Телефони за контакт и информация:
Телефони: 02 / 946 30 56; 02/ 944 25 26
E-mail: office@galleryseasons.com