Мотивиране на децата да успеят – основите

Как да мотивираме децата

Мотивацията е основният ключ за постигане на велики неща в живота. Без мотивация, никога не бихте постигнали нищо смислено и осезаемо. Мотивацията е също така най-важният катализатор, който подпомага постигането на важните цели.

Мотивацията е като кибритена клечка, която запалва огъня в нас, който в крайна сметка ни подтиква да изпълним заветните цели.

Мотивацията помага на децата ни да се представят оп-добре както в класната стая, така и извън нея.

Мотивацията е най-важният инструмент, който помага на децата да получават по-добри оценки в училище, да постигат по-високи резултати на площадката и да усвояват и използват нови знания.

Мотивацията е жизненоважна за постигане на успех в живота. Факт е, че малките деца се учат всички свои действия, като повечето от тях са много любопитни и горят от нетърпение да научават нови неща. Силният подтик да учиш нещо е вътрешната мотивация, която накрая води към авантюризма и изследванията. Ако тези изследвания доведат до някакъв измерим и осезаем успех, децата ще са много щастливи и ще искат да учат все повече и повече.

Какво е мотивацията?

С прости думи, мотивацията е нещо, което кара даден човек да направи нещо или да постигне определена цел. Мотивацията действа като гориво за да подпомогне хората да постигат целите си. Мотивацията може да бъде вътрешна (присъща) и външна (несвойствена). Мотивацията е много добър инструмент, с който да се подпомогне развитието на позитивното мислене за постигане на осезаеми неща в живота. Мотивацията може да се появи на много ранен етап в живота на децата.

Вътрешната мотивация

Децата обичат да правят неща, просто защото много им се иска. Например, играта с определена играчка или носенето на дадена дреха са част от вътрешната мотивация. Този вид мотивация идва дълбоко от същността на детето. Всъщност, децата правят собствения си избор да играят с определена играчка или да носят дадена дреха просто от изгарящата ги отвътре нужда да го правят. И когато те отговорят на тази силна нужда, те усещат чувство на дълбоко задоволство. Вътрешната мотивация обаче може да се промени драстично, ако децата решат да продължат с определена дейност. Накратко, вътрешната мотивация идва от собствената същност и се поддържа от нея, до момента, в който детето не реши да преустанови тази дейност.

Външната мотивация

Децата също така правят различни неща, защото ние им казваме да ги правят. Когато възрастен помоли детето да свърши нещо определено, децата ще го направят или за да го впечатлят, или за да бъде доволен. Тези дейности са част от външната мотивация. Когато мотивирате децата си „отвън”, то тогава наградата за постигането на целта трябва също да дойде отвън – в случая от вас. Понякога се налага да осигуряваме награди постоянно. Когато децата получат наградата си, те ще продължат със съответната дейност. Външната мотивация много трудно се поддържа, понеже възрастните не могат да задържат и показват същата заинтересованост, нито пък да продължат с осигуряването на награди постоянно.

Силата на мотивацията

Вътрешната мотивация е най-добрият вид мотивация, просто защото тя идва от идеите на детето. Експертите по психология вярват, че вътрешната мотивация показва много по-добри резултати, защото децата правят нещо сами без родителите им да ги карат да го правят. Вътрешната мотивация може да донесе редица ползи за детето, сред които:

  • Тя може да е продължителна и да се поддържа сама.
  • Чрез нея детето се чувства „по-наградено”.
  • Осигурява чувство на дълбоко задоволство.
  • Учи по-добре.
  • Възприемането също е по-добро.
  • Децата се включват към учебния процес от личен интерес.
  • Децата са доволни от себе си след като постигнат важните си цели.
  • Вътрешната мотивация осигурява на децата редица възможности и различни избори.

В живота, децата очакват родителите им да правят всичко за тях. Всъщност, те може да има много ниско ниво на мотивация да работят върху училищните си проекти и задачи. Родителите могат да покажат склонност да работят вместо децата си, или да ги мотивират да работят самостоятелно. Мотивираните деца са по-знаещи и търсещи информация. Липсата на мотивация е сериозен проблем, и работата в училище затъва дълбоко при ниско ниво на мотивация. Най-важното при отглеждането на мотивирани деца е да им помогнем да разберат, че изграждането на по-високи нива на мотивация е винаги по-полезно за тях и развитието им. Когато научите децата си да намират мотивацията още от ранна възраст, ще имате отговорни деца, които знаят колко е важно да се постигат поставените цели.

Източник: Андрю Лох, brainy-child.com