Национална програма за закрила на детето 2009

Основните приоритетни направления в Националната програма за закрила на детето за 2009 г. са намаляване на детската бедност, осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца, подобряване здравето на децата и повишаване информираността им за техните права, информира правителствената информационна служба.

 Национална програма за закрила на детето 2009.pdf