Тринадесет общини – „приятел на детето“ – отличени от УНИЦЕФ

Какво? Церемония по награждаване на Общини – приятели на детето.

Кога? 20 ноември 2009г, 11 ч.

Kъде? гр. София, Държавна агенция за закрила на детето, зала 5;

Кой? г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България; г-жа Надя Шабани, Председател на Държавна агенция за закрила на детето; представители на 13 български общини; Представители на Детски съвет към ДАЗД; Национална мрежа за децата;

Защо?
На 20 ноември 2009 г. Конвенцията на ООН за правата на детето навършва 20 години. По случай годишнината УНИЦЕФ България организира серия от събития насочени към пълноценното и активно участие на децата като пълноправни граждани на обществото.

В рамките на дните, посветени на правата на детето ще се състои церемония по награждаване на първите български общини – приятели на детето. Това са общини, които заявяват и поемат ангажимет, че гласовете, нуждите, приоритетите и правата на децата са неделима част от обществените политики, програми и решения.

Oтличените пилотни общини са следните:
• Столична община
• Община Пловдив
• Община Варна
• Община Добрич
• Община Димитровград
• Община Чирпан
• Община Свищов
• Община Видин
• Община Козлодуй
• Община Раднево
• Община Вълчи дол

За проект „Община – приятел на детето”:
Целта на инициативата „Община-приятел на детето” е да подпомогне прилагането на Конвенцията за правата на детето на местно ниво, като се създадат условия за реална защита на техните права и повишаване на благосъстоянието им. Община-приятел на детето се основава на заключенията на Конференцията (Habitat II), че благосъстоянието на децата е фундаментален индикатор за демократичност и добро управление на всяко населено място.

От значение е не просто да бъдат отличени пилотните общини – приятели на детето, но и да се гарантира техния дългосрочен ангажимент за създаване на приятелска за детето среда, както и да се популяризира примера им.

Община-приятел на детето е разработена от Изследователския център на УНИЦЕФ “Иноченти” в резултат на решение на Втората конференция на ООН за населените места (Habitat II) за инициатива Child Friendly City от 1996г.