Ползите от игрите за децата

Играем заедно с децата
Играем заедно с децата

Скорошни изследвания на мозъка показват, че най-ранните преживявания и придобития опит в детска възраст повлияват в огромна степен развитието на мозъчната дейност.

Игрите са основна част от ранното развитие на децата. Не само за удоволствие, а и поради факта, че играта е начинът, по който децата разбират света и намират своето място в него.

Чрез игрите в безопасна среда децата осъзнават какво е да успееш, влизат в различни роли, създават умения да бъдат отговорни за собствените си действия и как да общуват с останалите деца и възрастни.

Основни ползи от играта

 • Дава на децата чувство за сила и контрол
 • Подпомага развитието на въображението
 • Дава възможност за научаване на нови неща и имитиране (повтаряне) на видяното
 • Подпомага задържането на вниманието за по-дълги периоди
 • Окуражава задълбочаването на интереса в определена насока
 • Намалява стреса
 • Най-често се прави по желание на самото дете
 • Подпомага изграждането на езиковия запас и речника
 • Доставя удоволствие!

Как да играем с детето си

 • Наслаждавайте на времето прекарано заедно без да съвместявате с домашни задължения. Фокусирайте се върху детето си и общите занимания.
 • Бъдете внимателни. Поддържайте постоянен контакт с очи с детето и се опитайте да бъдете на същото ниво
 • Първо слушайте, после помислете, и чак тогава дайте отговор
 • Моделирайте уменията за комуникация
 • Опитайте се да бъдете искрени в мислите и чувствата. Децата усещат неискреността
 • Окуражавайте детето си да изразява мнение докато играете. Слушайте и ценете неговите идеи
 • Оставете го понякога да води
 • Не правете сравнения с братя/сестри или приятели. Сравнявате само със собствените му предишни постъпки и действия, ако въобще решите, че е подходящо
 • Фокусирайте се повече върху какво прави, а не толкова върху това, колко добре го прави. Създавайте спомените. Записвайте забавните моменти и големите постижения.

Използваните пособия и материали

 • Естествено трябва да са безопасни и подходящи за възрастта
 • Хубаво ще е да са с различни предназначения, за да подпомагат въображението и мисълта
 • Да дават възможност за подпомагане фината моторика на движенията.
 • Окуражават развитието на речевите възможности
 • Да включват дейности, които развиват положително усещане към овладяването им
 • Да са концентрирани към научаване на съдействие, подпомагане и споделяне
 • Да осигуряват възможности за решаване на проблеми
 • Помнете, че работата на детето е всъщност неговата игра!