Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет

Тези правила уреждат основните принципи на училищната политика, правомощията на училищното ръководство, педагогическия персонал и системния администратор, както и правата и задълженията на учениците и правата на родителите, свързани с работата на учениците в училищната мрежа и в Интернет.

Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет