Правила на Държавната агенция за закрила на детето за избягване на насилието върху децата

 

Държавната агенция аз закрила на детето предлага правила за избягване на насилието към децата, следването на които могат да му помогнат в ежедневието.

Научете детето си да не:

 • Приема лакомства, дъвки или вещи от непознати.
 • Тръгва с непознати, дори когато са му симпатични и казват, че са изпратени от близки или от родителите му.
 • Влиза в колата на непознати.
 • Казва, че е само в къщи.
 • Преминава само през безлюдни места.
 • Споделя информация за себе си с непознати.

Детето трябва да се научи винаги да:

 • Предупреждава семейството си къде и с кого отива. Така и двете страни ще се чувствате сигурно, че ако нещо се случи, ще знаете къде да го потърсите.
 • Се движи в компания по осветени и оживени улици, както и срещу посоката на движение на автомобилите.
 • Се обажда в къщи, за да предупреди, ако се налага да закъснее.  Трябва да знае телефонните номера на родителите си на работното им място, за да може винаги да ги потърси при нужда.
 • Търси веднага помощ от униформени лица /полицаи, охрана, военен или портиер/, ако забележи, че някой го следва.
 • Вика силно “ПОМОЩ” или “НЕ ИСКАМ”, ако някой направи нещо против  неговото желание или иска да го отвлече.
 • Споделя с по-възрастен, с приятел или педагогическия съветник в училище, ако поведението на някой близък, приятел или роднина го притеснява.
 • Всеки може да изпадне в беда. Да не се срамува да говори за това с приятели, потърси помощ.
 • Има доверие на възрастните, да говори с тях за проблемите, които са твърде важни за него, но не може да се справи само. Да знае, че много хора държат на него и не е само.
 • Казва “НЕ”, ако някой се опита да го докосне по начин, който го плаши и не му е приятен. Да не пази това в тайна и да го сподели с близък, на когото има доверие.