Правила на Държавната агенция за закрила на детето за избягване на насилието върху децата

5

 

Държавната агенция аз закрила на детето предлага правила за избягване на насилието към децата, следването на които могат да му помогнат в ежедневието.

Научете детето си да не:

 • Приема лакомства, дъвки или вещи от непознати.
 • Тръгва с непознати, дори когато са му симпатични и казват, че са изпратени от близки или от родителите му.
 • Влиза в колата на непознати.
 • Казва, че е само в къщи.
 • Преминава само през безлюдни места.
 • Споделя информация за себе си с непознати.

Детето трябва да се научи винаги да:

 • Предупреждава семейството си къде и с кого отива. Така и двете страни ще се чувствате сигурно, че ако нещо се случи, ще знаете къде да го потърсите.
 • Се движи в компания по осветени и оживени улици, както и срещу посоката на движение на автомобилите.
 • Се обажда в къщи, за да предупреди, ако се налага да закъснее.  Трябва да знае телефонните номера на родителите си на работното им място, за да може винаги да ги потърси при нужда.
 • Търси веднага помощ от униформени лица /полицаи, охрана, военен или портиер/, ако забележи, че някой го следва.
 • Вика силно “ПОМОЩ” или “НЕ ИСКАМ”, ако някой направи нещо против  неговото желание или иска да го отвлече.
 • Споделя с по-възрастен, с приятел или педагогическия съветник в училище, ако поведението на някой близък, приятел или роднина го притеснява.
 • Всеки може да изпадне в беда. Да не се срамува да говори за това с приятели, потърси помощ.
 • Има доверие на възрастните, да говори с тях за проблемите, които са твърде важни за него, но не може да се справи само. Да знае, че много хора държат на него и не е само.
 • Казва “НЕ”, ако някой се опита да го докосне по начин, който го плаши и не му е приятен. Да не пази това в тайна и да го сподели с близък, на когото има доверие.