Отпускат по 150 лв. еднократната целева помощ за първокласници

150 лв. е еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2009-2010 година. Това реши правителството на днешното си заседание.

Целевата помощ за ученици се отпуска само на семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път и чиито средномесечен доход не надвишава дохода, определен за получаване на семейни помощи в Закон за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

Еднократната целева помощ ще бъде отпусната под формата на социални инвестиции. По този начин се цели нейното по-целесъобразно изразходване, като средствата покриват основно и единствено нуждите на децата в началото на учебната година.

Решението има за цел продължаване на успешната държавна политика в областта на семейните помощи, информира правителствената информационна служба.

Източник: parvolak.com