За детската рисунка

Детска рисунка - хора
Детска рисунка

Децата обичат да рисуват – това е едно от нещата, което правят с радост и желание още от най-ранна възраст. Във всяка една рисунка могат да се открият индивидуалните особености на детето, може да се разбере много за неговия емоционален живот. Чрез нея детето непосредствено изразява своите мисли, представи за света и своето място в него.

Естествено на първо място детето рисува своето семейство, тъй като това е първата социална група, в която то развива чувство за собствена значимост и реализира собствените си възможности.

Ето някои основни неща, на които можем да обърнем внимание в рисунките на детето:

Ако то пресъздава цялото си семейство, всички негови членове – то пресъздава пълнотата, хармонията в семейството, чувства емоционална близост и сигурност в него. Ако пропуска някой  с думите: ”Не ми стигна листа” или „Той сега не е в къщи” то изразява своето недоволство, ревност или недостиг на обич.

Ако детето отсъства от своята рисунка, то чувства себе си като неприето, отхвърлено от своите близки. А когато рисува единствено себе си, в детайли и с големи подробности, то изразява своя егоцентризъм, превъзходство, неформирано чувство на близост към своето семейство.

Когато детето рисува друг възрастен като член към семейството в повечето случаи това означава, че то преживява несплотеността и търси друг човек, който да удовлетворява необходимостта от близост и внимание. А когато определен член от семейството е отделен от другите, насочва към вероятно отрицателно, негативно отношение на детето към него. Когато детето е на една страна, а родителите на друга, вероятно то е отчуждено от тях и не чувства тяхната обич и закрила.

Самият процес на рисуване също ни дава много информация. Чрез него се открояват промените в мислите, преживяванията, отношението към себе си, значимостта на другите.

Последователността в изобразяването показва значимостта на отделните членове на семейството за детето. Ако първата фигура е голяма, но схематична, без детайли, важността на  този човек е призната, но без положително отношение. Когато първата фигура е нарисувана с много детайли, то детето е нарисувало любимият си член от семейството, на когото  иска да прилича.

Големината на фигурите също отразява отношението на детето към семейството му. Ако са прекалено големи – наличие на тревожност у детето, а ако са много малки – то изразява своето превъзходство. Когато рисува себе си по-малък от другите, значи детето изразява чувство за ненужност, незачитане и необходимост от повече внимание.

При самият процес на рисуване е важно да следим паузите, поясненията, които то само прави за своята рисунка.

Материалът е предоставен от Виктория Ванева, детски психолог.