Децата са по-подготвени за училище, ако родителите са им чели книжки като малки

деца в училище

Според скорошно изследване публикувано онлайн в Archives of Disease in Childhood, децата, чиито родители са отделяли време за четене на книжки на глас имат по-добри езикови умения и грамотност при постъпване в училище.

Вероятността тези деца да заобичат четенето е доста по-голяма, което е по-важно дори и от доброто представяне в началното училище. Още повече, че според същото изследване, децата, които стартират първи клас без достатъчна подготовка в уменията по четене, остават с по-слабо представяне и в бъдеще.

Освен това, допълнителното описание на картинките в книгата, обясненията относно историята и окуражаването на децата да задават въпроси и да говорят за прочетеното подобряват значително способността им да разбират околния свят и развива социалните им умения.

Не пропускайте: Надарените деца

Друг интересен факт от изследването показва, че родителите в семействата от средната класа много по-често четат на децата си, отколкото родителите в семейства с по-ниски доходи.

Авторите коментират, че начинът на четене има по-голямо влияние върху началните езикови умения и грамотността на детето отколкото честотата на четене. Родителите от средната класа взаимодействат повече с детето, като говорят за опита от заобикалящия свят и действията на героите, докато родителите с по-нисък социален статус се фокусират основно върху обяснения на картинките в книгата.

Източник:
sciencedaily.com